Středisko služeb sv. Zdislavy

Oblastní charita

Středisko služeb sv. Zdislavy

Podívejte se

Chceme stavět nové Centrum sv. Zdislavy Třebíč aneb my všichni pod jednou střechou a PRO VÁS…

Nové Centrum

sv. Zdislavy Třebíč

Moci ZŮSTAT DOMA, i když je člověk hendikepovaný, vážně či dokonce nevyléčitelně nemocný. To je podstatou práce nás všech z třebíčského charitního Střediska sv. Zdislavy. Domácí péči máme v malíčku, však jsme tu pro vás už 30 let. Jsme největší a nejkomplexnější organizací svého druhu v regionu celého Třebíčska.

Jenže jak nás potřebujete čím dál víc, zjišťujeme, že je nutné zázemí našich služeb ujednotit pod jednu střechu do prostor, které snadno najdete a my vám rychle pomůžeme v nesnázích, vysvětlíme, co a jak dál, abyste nezůstali vy nebo vaši blízcí doma sami a bez pomoci.

Proto připravujeme stavbu Centra služeb sv. Zdislavy Třebíč. Bude za poliklinikou Vltavínská vedle charitní Rané péče. Z blízkosti těchto dvou zařízení budou moci pacienti/klienti a jejich blízcí profitovat.

Co v centru bude?

 • Ambulance dětské i geriatrické paliativní péče. Ta dětská na Třebíčsku v současnosti chybí, rodiče musí s nevyléčitelně nemocnými dětmi jezdit například do Brna nebo až do Prahy. My jim to usnadníme. Dokážeme se postarat i o dětské hospicové pacienty v jejich domácím prostředí, již v tom máme praxi.

 

 • Tréninkový prostor domácí péče pro laickou veřejnost. Kdo se doma stará o někoho upoutaného na lůžko, dobře ví, jak je důležité umět ho napolohovat, provést mu hygienu, efektivně podat jídlo, převléci ho a podobně. To všechno vás u nás naučíme.

 

 • Kompletně vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek, protože bez kvalitní polohovací postele, chodítka nebo toaletního vozíku se domácí péče neobejde a kupovat vše nové mnohdy nedává smysl ani finančně.

 

 • Zázemí pro pracovníky mobilního hospice, pro pečovatelky, osobní asistentky i sestry domácí zdravotní péče (ty konkrétně jezdí k nemocným lidem na předpis ošetřujícího lékaře na převazy ran, odběry, cvičení… jejich práci plně hradí pojišťovny).

 

 • Prostor pro vzdělávání veřejnosti a lékařů i dalších zdravotníků v oblasti domácí a paliativní péče. Už nyní jsme jedni z mála, kteří v ČR poskytují předatestační přípravu lékařů v paliativní medicíně. Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno, vyučujeme mediky i zdravotní sestry, stážují u nás frekventanti ELNEC – vzdělávacího programu Kraje Vysočina či specializovaného kurzu Taste of Palliative Medicine. Poskytujeme praxe zdravotně – sociálním školám.

 

 • Zázemí pro svépomocné skupiny vrámci našeho hospicového projektu Jdeme dál. Jedná se o pomoc pozůstalým našich hospicových pacientů, kteří se vzájemně setkávají, sdílejí zkušenosti a s naší psychologickou podporou vcházejí do dalšího života.

 

Spolupracujeme s Nemocnicí Třebíč i s nemocnicemi napříč republikou. Dále s praktickými lékaři a ambulantními specialisty. Osvědčila se nám spolupráce s chráněným bydlením Domov bez zámku.

Jak jsme daleko v přípravě stavby?

 • Město Třebíč nám darovalo pozemek o velikosti 2192 m² za poliklinikou Vltavínská. Závazek vůči městu je realizovat stavbu do konce roku 2027.
 • Máme stavební povolení. Předpokládaná cena centra (bez vybavení)  je 105 milionů Kč.
 • Na stavbu máme již schválenou dotaci z IROP ve výši zhruba 60 % celkových nákladů, stavba musí být postavena a vyúčtována do konce roku 2026.
 • Kraj Vysočina schválil pomoc ve výši 10 mil. Kč.
 • V současné době hledáme financování okolo 30 % podílu jak z veřejných zdrojů, tak ze zdrojů ostatních.

Kdo je v našem týmu?

Lékaři, kvalifikované sestry s praxí, psycholog, psychoterapeutka, duchovní, sociální pracovnice, pracovnice pro zdravotně sociální pomezí, pečovatelky, osobní asistentky, pracovníci půjčovny pomůcek, administrativní pracovnice pro kontakt se zdravotními pojišťovnami

Proč nezůstaneme tam, kde dosud působíme?

Protože jde o tři adresy v Třebíči daleko od sebe ne dost velké na to, aby některá z nich pojala celý záměr.

 

 • Na první adrese nejsme bezbariéroví, nelze tam dělat velké vzdělávací akce, chybí prostor pro dětskou paliativní ambulanci a když potřebujeme mít pravidelnou týdenní hlavní poradu k aktuálnímu stavu hospicových pacientů, do největší místnosti se všichni de facto nevejdeme (Gen. Sochora, Hájek).

 

 • Na druhé adrese máme nájem, který brzy skončí bez náhrady, navíc zde není bezbariérovost (ul. Demlova, Horka-Domky).

 

 • Na třetí adrese jsme v suterénu, s nedostatečným parkováním a trochu náš provoz koliduje s klidným životem obyvatel domu (ul. Koutkova, Týn).

Proč novostavba?

Hledali jsme vhodnou nemovitost v Třebíči, kterou bychom adaptovali, ale nenašli jsme objekt, kam by se vše vešlo.

Galerie