Středisko služeb sv. Zdislavy

Oblastní charita

Středisko služeb sv. Zdislavy

Domácí hospic

sv. Zdislavy Třebíč

Reference

Co

nabízíme, komu pomůžeme?

Nabízíme pomoc rodinám, které v přirozeném domácím prostředí pečují o blízkého v závěru jeho života – v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci nebo chronicky geriatricky nemocného…

Kde

péči poskytujeme?

Péči poskytujeme v přirozeném domácím prostředí pacienta. Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč je mobilní služba, ze svého zázemí v Třebíči v ul. Gen. Sochora 705/3 vyjíždíme za pacienty po celém území Třebíčska (okresu Třebíč)….

Jak

požádat o péči?

Náš domácí hospic můžete využít na základě doporučení praktického lékaře, odborného lékaře, ošetřujícího lékaře z nemocnice nebo na základě vlastního uvážení – v tom případě vaši konkrétní situaci posoudí náš odborný lékař – paliatr…

Jaké

podmínky musíte splnit?

Na první schůzku si připravte lékařskou zprávu o zdravotním stavu pacienta. Základní podmínkou je spolupracující blízká pečující osoba. Tzn. s pacientem musí být v domácnosti přítomen celý den někdo z jeho blízkých, kdo se o něj stará. Možné je i střídání více blízkých osob…

Bude

všem vyhověno?

O přijetí do hospice rozhoduje lékař na základě splnění indikačních kritérií. Pacienty s vhodnou indikací přijímáme do péče po předchozí domluvě v rámci standardní pracovní doby. Přihlíží se i k naší aktuální kapacitě.

Kolik

to stojí?

Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jinými slovy – za poskytované zdravotní služby, které hradí pacientova zdravotní pojišťovna, nepožadujeme žádnou další úhradu…

Dáme

vám radu, jak vyřídit příspěvky

Chcete

vědět víc?

Umožníme vašemu blízkému žít s hendikepem či s vážnou nemocí v důvěrně známém domácím prostředí.

Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme, poradíme. Jsme tu pro vás.

Náš tým, co pomáhá

  • Náš tým - Domácí hospic